ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > โครงการทำบุญคณะ และกิจกรรมแลกของขวัญ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการทำบุญคณะ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สิริเกียรติ รัชชุศานติ รักษาการแทนคณบดี เป็นประธานในพีธีทำบุญคณะในช่วงเช้า และมีกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรในช่วงบ่าย


ที่มา :