ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > พิธีสระเกล้าดำหัวท่านคณบดี --ในช่วงเช้า ของวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวท่านคณบดี เพื่อสืบสานประเพณี และเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย --และในช่วงบ่าย ท่านคณบดีและบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมงานสระเกล้าดำหัว คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารกิจกรรมฟ้ามุ่ย (อาคารกีฬาในร่ม)

--ในช่วงเช้า ของวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวท่านคณบดี เพื่อสืบสานประเพณี และเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย --และในช่วงบ่าย ท่านคณบดีและบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมงานสระเกล้าดำหัว คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารกิจกรรมฟ้ามุ่ย (อาคารกีฬาในร่ม)


ที่มา :