ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     การสัมมนา “UP No Smoking! หยุดซื้อ หยุดสูบ หยุดทำร้ายคนรอบข้าง” ภายใต้แนวคิด “การลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา” สาขาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า ห้อง PKY 3


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/9/2563 14:29:54

© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่