ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เปิดสอนรายวิชาเลือกเสรี “ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม”

          อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล และดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ เปิดสอนรายวิชาเลือกเสรี “ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม” ให้นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้ององค์ความรู้เกี่ยวกับ “การบริการด้านเครื่องดื่ม” เรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกบาร์ ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ในงานบริการ หลักวิธีของการผสมเครื่องดื่มแบบต่างๆ การตกแต่งเครื่องดื่ม การออกแบบเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ การเลือกใช้วัตถุดิบ รวมถึงบุคลิกภาพสำหรับผู้ผสมเครื่องดื่ม

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/3/2564 10:49:21

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่