นางสาวจารุวรรณ เขตขันหล้า

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
นางสาวจารุวรรณ เขตขันหล้า
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
jaruwanbecco@gmail.com

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
-
ปริญญาตรี
-
งานวิจัย
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 31 Mar 2017 16:13