ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ผศ.อริยา เผ่าเครื่อง
ตำแหน่ง
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
E-mail
mulan_dm24@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
ศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิจัย
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 16 May 2017 15:30