อาจารย์อัญชลี ภูอิทธิวงศ์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
อาจารย์อัญชลี ภูอิทธิวงศ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
E-mail
eechalan@hotmail.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานวิจัย
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 2 Oct 2017 09:07