ผศ.กำธร ธรรมพิทักษ์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
ผศ.กำธร ธรรมพิทักษ์
ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
E-mail
thorn97@yahoo.com
สาขาวิชา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ

ผลงาน

ผลงานวิจัย
งานวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการ
-
งานวิจัยที่เป็นผู้ร่วมโครงการ
-
งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
-
รางวัลทางวิชาการ
บทความ / รางวัลเกียรติยศ
-
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 8 Apr 2017 00:57