นางสาวณิชกานต์ สมประสงค์

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
นางสาวณิชกานต์ สมประสงค์
ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
moo_geef@hotmail.com

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
-
ปริญญาตรี
-
งานวิจัย
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 26 Jun 2017 14:32