นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณมณี

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
นางสาวนิตยาภรณ์ วรรณมณี
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
to_heyyou@hotmail.com

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท
-
ปริญญาตรี
-
งานที่รับผิดชอบ
ประสานงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ
ยื่นหนังสือฝึกงาน
ประสานงานรายวิชา 005172
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 19 Apr 2017 14:32