นางสาวธันยลักษณ์ เลื่อมอรุณ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
นางสาวธันยลักษณ์ เลื่อมอรุณ
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
oishi_onisuka_kk@hotmail.com

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท
-
ปริญญาตรี
-
งานที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนและประมวลผล
งานธุรการวิชาการ
ยื่นสำเร็จการศึกษา
คำร้องนิสิต
ส่งเกรด
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 15 Nov 2016 14:38