นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น
ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
thipaporn_16@hotmail.com

ระดับการศึกษา

ปริญญาโท
-
ปริญญาตรี
-
งานที่รับผิดชอบ
งานพัฒนาหลักสูตร (มคอ.)
งานรับเข้าศึกษา
งานตารางสอน
ส่งข้อสอบ
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 15 Nov 2016 16:20