รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ

ประวัติ

ชื่อ-สกุล
รศ.สิริเกียรติ รัชชุศานติ
ตำแหน่ง
-
E-mail
-
สาขาวิชา
-

ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก
-
ปริญญาโท
Master of Accounting (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานวิจัย
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: noppadol.wa วันที่: 29 Apr 2018 20:39