ผู้บริหารคณะ


คลิ๊กที่รูปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 อำนาจหน้าที่ของคณบดี
 อำนาจหน้าที่ของรองคณบดี
ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่