คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

ตารางการใช้งานรถตู้คณะ

   

ต้องการใช้งานรถตู้ กรุณาติดต่องานพัสดุ 1511(นายณัฏฐชาติ์ เธียรธนาวร)

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่