คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

ประชาสัมพันธ์

x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 8/6/2565 11:33:51
การสมัครขอรับทุนค่าธรรมเนียมนิสิตต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2565 11/10/2564 14:23:41
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 27/4/2566 11:02:49
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย 30/4/2563 12:13:35
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 30/4/2563 12:11:18
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการมอบอำนาจให้รองคณบดี รักษาการแทนคณบดี กรณีที่คณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 14/4/2563 12:26:00
x
สำหรับนิสิต 
No data to display
x
ข่าวสารทั่วไป 
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยสอน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ด้วยคุณวุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2567 ถึงวันที่ 30 พ.ค.2567 4/4/2567 15:47:24
ประกาศขยายรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ด้วยคุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.2567 ถึงวันที่ 19 เม.ย.2567 23/2/2567 13:19:51
ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน จำนวน 1 อัตรา ด้วยคุณวุฒิ ป.โท หรือ ป.เอก 14/11/2566 13:46:50
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 10/10/2566 11:18:31
ประกาศคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 29/9/2566 13:53:22
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 13/9/2566 18:24:29
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 13/9/2566 18:14:36
วิธียื่นเคลมสินไหม เมืองไทยประกันชีวิต 29/6/2566 9:36:54
การเคลมสินไหม 29/6/2566 9:33:30
แบบประวัติและผลงาน เพื่อเสนอขอรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น หรือศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ประจาปี พ.ศ. 2566 9/12/2565 9:32:00
Page 1 of 2 (11 items)Prev12Next
x
ข่าวสารสำหรับนิสิต 
No data to display

ข่าวกิจกรรม | ข่าวทั้งหมด


© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่