คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao
ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ผู้บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมต้อนรับชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ กลับสู่บ้านBCA

ผู้บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต ร่วมต้อนรับชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยนายจิรโมท รัตนวัน ประธานชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยรองประธาน และคณะกรรมการชมรมฯ กลับสู่บ้านBCA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้นำเสนอข้อมูลของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้นำเสนอในส่วนของโครงการ 30 ปี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมกับปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะ ที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า ตลอดจนการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะ (Up Skill - Re Skill) และการประกอบอาชีพ ตามวิสัยทัศน์ของคณะที่ว่า มุ่งสู่การเป็น “องค์กรชั้นนำในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสาร”

ต่อมาประธานชมรมศิษย์เก่าฯ นายจิรโมท รัตนวัน ได้นำเสนอข้อมูลของชมรมศิษย์เก่า ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของทั้ง 8 หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ในคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และได้นำเสนอแผนการดำเนินงานของชมรมที่จะเกิดขึ้น โดยมีทั้งหมด 3 พันธกิจหลัก ได้แก่ Connect to Data Connect to Opportunity and Business และ Connect to Community และร่วมกันวางแผนดำเนินโครงการ BCA EXPO 2024 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม นี้

และสุดท้ายคณบดีได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าฯ ทุกคน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 


ภาพ :   นิตยาภรณ์ วรรณมณี   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2567 16:08:43

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่