คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao


จัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2567

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่