คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

เจตจำนงการบรรลุเป้าหมายดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   เจตจำนงการบรรลุเป้าหมายดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืน

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่