x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา 5/11/2564 15:10:11 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา ร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 5/11/2564 15:07:43 การบริหาร
นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกหัวข้องานวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2564-2565 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 5/11/2564 15:05:54 การผลิตบัณฑิต
U2TXBCAUP ตำบลหนองหล่ม ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโจทย์ “Unique Selling Point : จุดขายที่มีเอกลักษณ์ของธุรกิจ” 5/11/2564 15:02:16 การบริการวิชาการ
U2TXBCAUP ตำบลภูซาง พร้อมลุยต่อ ในโจทย์ “Unique Selling Point : จุดขายที่มีเอกลักษณ์ของธุรกิจ” 5/11/2564 14:59:59 การบริการวิชาการ
U2TXBCAUP ตำบลเชียงแรง เพิ่มพูนความรู้ พร้อมลุย ในโจทย์ “Unique Selling Point : จุดขายที่มีเอกลักษณ์ของธุรกิจ” 5/11/2564 14:57:48 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคุณอุเทน มหามิตร ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) 5/11/2564 14:55:36 การบริการวิชาการ
บุคลากรไทยพีบีเอส พบปะนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5/11/2564 14:53:00 การผลิตบัณฑิต
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ Yunnan Daily ในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 19/10/2564 10:48:25 ความเป็นสากล
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วม ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในประเด็นสร้างสรรค์สื่อยุคใหม่เข้าใจคนทุก Gen ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 19/10/2564 10:45:54 การบริการวิชาการ
Page 1 of 38 (372 items)Prev1234567363738Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่