x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ร่วมบันทึกเทปรายการ "ฟังเสียงประเทศไทย" สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ตอน "เวียงกาหลง Next Step" 23/5/2566 15:28:26 การบริการวิชาการ
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมภาคีเครือข่ายสภาลมหายใจ Wevo สื่ออาสา ผู้ผลิตอิสระ และไทยพีบีเอสเตรียมยกระดับการสื่อสารสาธารณะประเด็นฝุ่นควันพิษ PM 2.5 23/5/2566 15:20:00 การบริการวิชาการ
อาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ร่วมประชุมถอดบทเรียนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 23/5/2566 15:17:00 การวิจัย
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายหลังภาวะวิกฤต 23/5/2566 15:15:32 การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ส่งต่อความรู้และทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) จังหวัดพะเยา 23/5/2566 15:12:46 การบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 23/5/2566 15:10:08 การบริหาร
นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน" 23/5/2566 15:07:16 การบริการวิชาการ
“ชุมชนพร้อมสานต่อ” โครงการ U2T ตำบลหนองหล่ม โดย ม.พะเยา สร้างอาชีพและทำกำไรให้กับคนในชุมชนทะลุเป้าเกินคาด 23/5/2566 15:04:50 การบริการวิชาการ
หลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ Revive UP 23/5/2566 14:01:20 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "ชม ชิม ช้อป" (U2T4BCG Showcase) 23/5/2566 13:58:08 การบริการวิชาการ
Page 1 of 53 (522 items)Prev1234567515253Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่