x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ITA 2565 18/3/2565 20:05:03 การบริหาร
BCA ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส 18/3/2565 19:34:59 การบริหาร
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ “ลอยกระทงอลเวง ครื้นเครงวัฒนธรรมไทย” ที่จัดโดยกลุ่มอิสระโดมสัญจรรักษ์ TU Travel 31/12/2564 21:30:19 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา (Community Media Learning Center, University of Phayao) จัดเวทีเสวนา “คน ชุมชน และสื่อ” ในรูปแบบออนไลน์ 31/12/2564 21:28:19 การบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้ชมนิทรรศการที่รวบรวมความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ของศูนย์ฯ รวมถึงผลงานจากนักสื่อสารชุมชนในรูปแบบออนไลน์ 31/12/2564 21:26:09 การบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับบุคลากรจากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการถ่ายทอดสดเวทีแลกเปลี่ยน 31/12/2564 21:07:42 การบริการวิชาการ
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “ต๋ามประทีปปูจา ลอยกระทงขมาสายนที สืบสานป๋าเวณียี่เป็ง” ณ ลานเอนกประสงค์ หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี 31/12/2564 21:06:16 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมรายงานความก้าวหน้าในกิจกรรม EP4 : Exclusive Consulting ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) 31/12/2564 21:03:49 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 31/12/2564 21:01:53 การวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 31/12/2564 20:55:05 การบริการวิชาการ
Page 1 of 39 (389 items)Prev1234567373839Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่