ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ทีมนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง ในการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 3/10/2565 11:16:19 การวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นถึง 2 รางวัล ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 3/10/2565 11:13:53 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมรายงานความก้าวหน้าในกิจกรรม EP4 : Exclusive Consulting ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) 31/12/2564 21:03:49 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินงานวิจัย ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 31/12/2564 21:01:53 การวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Pitching Day ภายใต้การประกวดรางวัลพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) มหาวิทยาลัยพะเยา 16/9/2564 15:36:18 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้า แผนงานวิจัยระบบการบริหารจัดการน้ำแม่นยำสูง 3/3/2564 10:58:18 การวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล “เหรียญทอง” จากโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม เป็นปีที่ 2 ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 3/3/2564 10:34:15 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดบูธ เยี่ยมชม ชิม Pla Som Phayao (Product Test) ณ หน้าห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 2/3/2564 16:37:23 การวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนบ้านหนองหล่ม ร่วมต้อนรับกองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 Signature และโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ณ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2/3/2564 16:30:44 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุม และปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิจัย 1 คณะ 1 Signature ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหล่ม และชุมชนหนองหล่ม ณ วัดศรีล้อม บ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2/3/2564 16:24:56 การวิจัย
Page 1 of 7 (62 items)Prev1234567Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่