ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การวิจัย

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การวิจัย

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้า แผนงานวิจัยระบบการบริหารจัดการน้ำแม่นยำสูง 3/3/2564 10:58:18 การวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัล “เหรียญทอง” จากโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม เป็นปีที่ 2 ในงานพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 3/3/2564 10:34:15 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดบูธ เยี่ยมชม ชิม Pla Som Phayao (Product Test) ณ หน้าห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 2/3/2564 16:37:23 การวิจัย
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนบ้านหนองหล่ม ร่วมต้อนรับกองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 Signature และโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ณ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2/3/2564 16:30:44 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดประชุม และปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิจัย 1 คณะ 1 Signature ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหล่ม และชุมชนหนองหล่ม ณ วัดศรีล้อม บ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2/3/2564 16:24:56 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำชุมชนบ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เรียนรู้ และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการย้อมสีธรรมชาติ และการดราฟลายทอบนกระดาษ ณ ชุมชนชาวผู้ไท (อีสานล้านนา) บ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2/3/2564 16:16:19 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ดำเนินงาน ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 Signature ณ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2/3/2564 16:13:04 การวิจัย
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมเสวนาเวทีสื่อสร้างสรรค์เพื่อรู้ทันความรุนแรงในวัยรุ่น ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 2/3/2564 16:11:42 การวิจัย
ทีมวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่วิจัยและจัดเวทีระดมความคิดเห็น ภายใต้แผนการวิจัย: นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่น ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2/3/2564 16:10:21 การวิจัย
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก" ภายใต้โครงการวิจัย: การวิเคราะห์และจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนต์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2/3/2564 16:09:02 การวิจัย
Page 1 of 6 (57 items)Prev123456Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่