ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริการวิชาการ

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริการวิชาการ

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) 11/3/2564 13:33:21 การบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) 3/3/2564 10:47:46 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนาออนไลน์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3/3/2564 10:42:48 การบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับเครือข่ายแม่ญิงพะเยา เสริมศักยภาพการใช้สมาร์ทโฟน กลุ่มผู้พิการและคนดูแลผู้พิการ 3/3/2564 10:37:43 การบริการวิชาการ
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Start Strong Sustain) ครั้งที่ 4 ณ UP Space อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 2/3/2564 16:23:51 การบริการวิชาการ
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดกิจกรรมระดมสมองและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มชุมชน ณ โรงแรมนารา กรุงเทพมหานคร 2/3/2564 16:19:59 การบริการวิชาการ
บุคลากร และศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรการออกแบบและกำหนดเอกลักษณ์องค์กร โลโก้และตราสินค้า ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ จาก 14 ชุมชนในเทศบาลเมืองพะเยา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา 2/3/2564 16:18:56 การบริการวิชาการ
นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำตัวแทนชุมชนบ้านหนองหล่ม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำเตาอบดิน ณ บ้านดินคำปู้จู้ (Live & Learn Mud House) จังหวัดพะเยา 2/3/2564 16:14:48 การบริการวิชาการ
บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดแผนการตลาดบริษัท i-iMM Delivery ณ ห้อง C103 อาคารเรียนร่วมหลังเก่า (ภูกามยาว) มหาวิทยาลัยพะเยา 2/3/2564 15:51:17 การบริการวิชาการ
บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” (Makro U Project) ณ ห้อง C103 อาคารเรียนร่วมหลังเก่า (ภูกามยาว) มหาวิทยาลัยพะเยา 2/3/2564 15:49:36 การบริการวิชาการ
Page 1 of 6 (51 items)Prev123456Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่