ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัญฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัญฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตคู่ขนานสาขาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Audition ภายใต้โครงการ I-Con UP 2021 11/3/2564 13:37:03 การผลิตบัญฑิต
ผู้บริหาร และนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "กาดเวิ้งว้าว เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1" 11/3/2564 13:34:59 การผลิตบัญฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 3/3/2564 13:03:22 การผลิตบัญฑิต
คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำนิสิตที่กำลังศึกษารายวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ 3/3/2564 10:56:44 การผลิตบัญฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เปิดสอนรายวิชาเลือกเสรี “ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม” 3/3/2564 10:49:21 การผลิตบัญฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และชุมชน 3/3/2564 10:20:41 การผลิตบัญฑิต
True ID ร่วมมือกับ สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดฝึกอบรมเสริมทักษะเชิงข่าวให้แก่นิสิต ต่อยอดสู่การเป็นนักเขียนมืออาชีพ 2/3/2564 16:36:25 การผลิตบัญฑิต
นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “Research to Market Northern ครั้งที่ 8” ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) และได้เข้ารอบชิงชนะเลิศไปแข่งในระดับประเทศต่อไป 2/3/2564 16:27:38 การผลิตบัญฑิต
ตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาถอดบทเรียนที่ได้จากโครงการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงในโรงเรียนผ่านสื่อละครหุ่นสายแบบมีส่วนร่วม ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม สนับสนุนโดย Thai Media Lab และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2/3/2564 15:58:17 การผลิตบัญฑิต
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 2/3/2564 15:53:13 การผลิตบัญฑิต
Page 1 of 9 (90 items)Prev123456789Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่