ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การผลิตบัณฑิต

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การผลิตบัณฑิต

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม “วันแบ่งปัน : ประสบการณ์” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 31/12/2564 20:52:58 การผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกงานวิจัยรอบ 2 ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ปี 2564/2565 31/12/2564 20:28:42 การผลิตบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 31/12/2564 20:21:04 การผลิตบัณฑิต
นิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกหัวข้องานวิจัย ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุน ประจำปี 2564-2565 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 5/11/2564 15:05:54 การผลิตบัณฑิต
บุคลากรไทยพีบีเอส พบปะนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5/11/2564 14:53:00 การผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ในงานสัมมนา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29/9/2564 9:22:51 การผลิตบัณฑิต
สาขาการสื่อสารสื่อใหม่ จัดกิจกรรม “NMC Explorer : Ready to Run” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ 29/9/2564 9:21:20 การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมในหัวข้อการพูดและการใช้เสียงในเนื้อหาประเภทรายการข่าว 29/9/2564 9:19:09 การผลิตบัณฑิต
นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนิสิตคู่ขนานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมแข่งขัน I – CON UP 2021 Final Round ภายใต้กิจกรรม I-CON TALK 29/9/2564 9:15:22 การผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ “น้องพี่ที่รัก” แบบสุดต๊าซ 29/9/2564 9:08:59 การผลิตบัณฑิต
Page 1 of 11 (106 items)Prev123456791011Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่