ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 2/3/2564 16:38:25 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมสืบชะตาลำน้ำแม่ต๋ำ ณ สะพานข้ามลำน้ำแม่ต๋ำ (ขัวน้อยรอด) ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2/3/2564 16:03:31 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บุคลากร และนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2/3/2564 15:26:08 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสืบสานอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี” เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา 16/2/2564 14:33:57 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2563 16/2/2564 13:33:42 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ณ วัดบ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 16/2/2564 11:22:06 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมขบวนแห่ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง(ทางน้ำ) จากท่าน้ำวัดติโลกอารามไปยังท่าน้ำหลังพระอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีโคมคำ 16/2/2564 8:49:45 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหาแนวทางจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนรอบระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา 15/2/2564 13:24:11 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหาแนวทางจัดกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนรอบระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา 15/2/2564 13:20:04 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กลุ่มผ้าทอผู้สูงอายุวัดดอนไชย ณ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 2/12/2562 13:45:16 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่