ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหาร

ข่าวตามยุทธศาสตร์ : การบริหาร

x
ภาพข่าว 
หัวข้อข่าว 
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับพลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา 3/3/2564 10:54:48 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการและความก้าวหน 3/3/2564 10:53:05 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T และรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา 3/3/2564 10:51:13 การบริหาร
ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าพบท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่อแนะนำการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน 3/3/2564 10:39:29 การบริหาร
ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดพะเยา เตรียมเปิดอบรมการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน 3/3/2564 10:31:50 การบริหาร
ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบนายเทศมนตรีตำบลแม่กา ณ เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 3/3/2564 10:30:56 การบริหาร
ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา 3/3/2564 10:26:34 การบริหาร
ตัวแทนศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบอาจารย์ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3/3/2564 10:25:39 การบริหาร
ตัวแทนศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการงานการทำงานร่วมกัน 3/3/2564 10:23:19 การบริหาร
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 3/3/2564 10:18:45 การบริหาร
Page 1 of 11 (104 items)Prev123456791011Next
© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่