คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao
ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารฯ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกันตัดสินตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 30 ปี แห่งการสร้างผู้ประกอบการ นักบริหาร และนักสื่อสารสู่สังคม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะกรรมการพัฒนาการสื่อสารฯ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดย ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล พร้อมด้วยคณะกรรมการดังกล่าว ร่วมกันตัดสินตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 30 ปี แห่งการสร้างผู้ประกอบการ นักบริหาร และนักสื่อสารสู่สังคม โดยมีผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 45 ผลงาน

จากการพิจารณาของคณะกรรมการการพัฒนาการสื่อสารฯ ได้เลือกผลงานของคุณกรกต ชัยยนต์

ภายใต้แนวคิดการออกแบบมาจากวิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ว่า “องค์กรชั้นนำในการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการและนักสื่อสาร” ออกสู่สังคมตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีสายน้ำในตราสัญลักษณ์ที่แทนความสมบูรณ์และยั่งยืนทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 สีแทนทักษะทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ รวมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนเรือสำเภาไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จอย่างมั่นคง และสวยงามอย่างนกที่เกาะบนเรือสำเภา ให้เป็นผลงานที่ชนะการประกวด

โดยตราสัญลักษณ์ดังกล่าว จะใช้ประกอบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรม 30 ปี คณะบริหารธุรกิจกลนิเทศศาสตร์ ต่อไป


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2567 16:01:42

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่