คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao
ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดย ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยงานวิชาการ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีหัวหน้าสำนักงานคณะ หัวหน้างาน และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการจัดประชุม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากคุณกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และคุณรัตติกาล จันตระกูล หัวหน้างานทะเบียนนิสิต โดยวิทยากรได้บรรยายถึงองค์ประกอบการจัดทำระเบียบวาระและรายงานการประชุม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้ทำความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/3/2567 16:06:00

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่