คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao

Fjords

เข้าระบบ E-Budjet

Fjords

คู่มือการใช้งาน

Fjords

คู่มือ และขั้นตอนการใช้งาน ด้านการเงินและบัญชี

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่