ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > การประชุมผู้จัดการทีมกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องภูกามยาว 2 ม.พะเยา


ที่มา :