ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ ม.พะเยา ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560


ที่มา :