ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม > คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรปรียา บุญงาม นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร นายสุวพิชญ์ มณีพงษ์ นิสิตสาขาวิชาการตลาด และนายชนแดน ด้วยคุ้มเกล้า นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการ Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand 2017) ในชื่อทีม New กระเบน UP เมื่อวันที่ 6-9 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ และได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในรอบต่อไป


ที่มา :