ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ปี 2562

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ ายภูชิต ธรรมสอน

นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพะเยา ปี 2562 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ครับ


ภาพ :   noppadol.wa   
ข้อมูล/ข่าว :    noppadol.wa   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/11/2562 15:08:25

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่