ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

      คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูทนิทรรศการในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะฯ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวกว่า 150 โรงเรียนทั่วประเทศ

     วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูทนิทรรศการในโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะฯ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


     เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนว ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงระบบมหาวิทยาลัย และโครงการที่กำลังจะเปิดรับสมัคร เช่น โครงการรับตรง 10% และโครงการนักเรียนเรียนดี ในวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 ที่จะถึงเร็วๆนี้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีความหลากหลาย เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปนำเสนอใก่แกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 15:52:31

© 2019 MIS UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่