ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้ชมนิทรรศการที่รวบรวมความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ของศูนย์ฯ รวมถึงผลงานจากนักสื่อสารชุมชนในรูปแบบออนไลน์

       ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา (Community Media Learning Center, University of Phayao) เปิดให้ชมนิทรรศการที่รวบรวมความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ของศูนย์ฯ รวมถึงผลงานจากนักสื่อสารชุมชนในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 20  30 พฤศจิกายน 2564 ผ่านลิงค์ http://cmlcex.bca.up.ac.th/ โดยจะมีทั้งหมด 5 ห้อง เช่น ห้องแห่งความภาคภูมิใจ ห้องแห่งแรงบันดาลใจ และห้องแห่งการพบเจอ เป็นต้น 

ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :31/12/2564 21:26:09

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่