ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับพะเยาทีวี จัดเวทีความร่วมมือ “เครือข่ายพะเยาทีวี และ กสทช. กับแนวทางการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย”

          ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยเพื่อนผองอย่างพะเยาทีวี ศู จัดเวทีความร่วมมือ “เครือข่ายพะเยาทีวี และสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กับแนวทางการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชนในประเทศไทย” ภายในเวทีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ข้อค้นพบในการทดลองพะเยาทีวีและแนวทางการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชน, ความต้องการและข้อเสนอการพัฒนาโทรทัศน์ชุมชนของภาคส่วนต่างๆ มีเครือข่ายเข้าร่วมมากมาย เช่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, กลุ่มรักษ์เชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย, เครือข่ายโอท็อป พะเยา, เครือข่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดพะเยา, เครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา, หอการค้าจังหวัดพะเยา, สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา, กลุ่มแม่ญิ๋งพะเยา ฯลฯ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ หัวหน้าโครงการศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/1/2566 15:00:24

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่