คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao
ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

       คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม นำโดย คุณมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ร่วมปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

       คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวิชาการให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ให้สามารถเชื่อมโยงกับหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จึงร่วมมือกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากกิจกรรมทางวิชาการ และเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านการตลาดดิจิทัลและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติในด้านการตลาดดิจิทัล ด้านบริหารธุรกิจและด้านนิเทศศาสตร์ ต่อไป


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2566 15:10:08

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่