คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Business and Communication Arts
University of Phayao
ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายหลังภาวะวิกฤต

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายหลังภาวะวิกฤต” โดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (อิน กำลังอิน) Chef,Enterpreneur และ Tiktoker ชื่อดัง เป็นวิทยากรพิเศษ เพื่อให้นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชั้นปี1-4 ได้มีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท่ามกลางภาวะวิกฤต


ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.wa@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/5/2566 15:15:32

© 2019 BCA UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่