ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหาร

ภาพกิจกรรม

MIS จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

ต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ รุ่นปีการศึกษา 2562

โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

โครงการปฐมนิเทศและพิธีลงนามสัญญารับทุน ระหว่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม กับนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา

MIS ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

“พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา "

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

บริการต่างๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image